Suradnja Sveučilišta u Indiana i IPOI-a na budućim projekima

Danas, 09. svibnja 2021, nas je posjetio Adam Maltese, profesor na Sveučilištu u Indiani u SAD-u. Informirali smo prof. Maltesea o već održanom projektu “Zajedno i odgovorno za dobrobit okoliša”, održanog 2020.godine, koji smo prijavili i za 2021. Iznijeli smo mu svoje ideje za buduće projekte za koje smo dobili pismo potpore. S time želimo zahvaliti profesoru i veselimo se budućoj suradnji.