FAB2025, PRE-EVENT PRAG

PRAG – održan je PRE-EVENT FAB2025 u Pragu gdje je Institut poduzetničkog obrazovanja i inovacija nazočio kao dio pozvanih organizacija.

Događaj je organiziran u smjeru realizacije FAB2025 u Pragu. Više od 30-ero predstavnika pojedinih država i FabLab-ova kao i drugih organizacija koje djeluju na području kreativnog izražavanja, sastalo se u PRUSALAB-u 02. lipnja 2022. u smjeru upoznavanja i analiziranja onoga što je planirano ovim događajem kao i nadolazećim FAB2025.

03. lipnja kako je najavljeno, u organizaciji NEXT ZONE prezentirano je 14 bilo realiziranih ili planiranih događanja, radionica, projekata svih partnera, na neki način izvještaja koji će pomoći u ostvarenju daljnjih faza realizacije FAB2025.CZ.

Udruga FabLab iz Zagreba na taj je način imala priliku prezentirati projekt ADRIATIC GREEN LAB na kojem je Institut POI partnerska organizacija uz Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Događanje je rezultiralo preporukama organizatora FAB2025 na koje teme trebalo bi staviti naglasak kao i dogovorom za buduća dva događanja od kojih bi jedno trebalo biti u Brvnu iduće godine.