Poziv za dostavu ponuda 3-ESF-2022

Predmet (naziv nabave): NABAVA USLUGA ORGANIZIRANJA SLUŽBENIH PUTOVANJA 

Evidencijski broj nabave: 3-ESF-22

Naziv i sjedište Naručitelja: Institut poduzetničkog obrazovanja i inovacija, Ilica 114, Zagreb

OIB: 08704750735

Internetska adresa: www.ipoi.hr

Adresa elektroničke pošte na kojoj se mogu zatražiti dodatne informacije: info@ipoi.hr

Odgovorna osoba: Zrinka Valetić, predsjednica udruge

Broj telefona: +385 91 506 1831

Naziv projekta: BIOPLAnet, UP.04.2.1.10.0146

Predmet nabave je nabava usluga turističkih agencija u sklopu projekta “BIOPLAnet”, određenih u Troškovniku

Procijenjena vrijednost: 387.179,22 kn (bez PDV-a), odnosno 483.974,02 kn (sa PDV-om)

Ponude se dostavljaju na pripremeljenom ponudbenom listu. 

Rok za dostavu ponuda: 10.05.2022. u 12:00 sati

Nabava je objavljena na stranici www.ipoi.hr i bioplanet.ipoi.hr

Otvaranje ponuda nije javno.

Rok plaćanja: u roku od 7 dana temeljem dostavljenih računa po izvršenim uslugama

Način plaćanja: transakcijski račun

Način dostave ponuda: elektroničkim putem, na e-mail info@ipoi.hr

Jezik na kojem ponuda mora biti pripremljena i dostavljena: hrvatski jezik, latinično pismo.

Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti Ponuditelju putem e-mail adrese.

POZIV ZA 3-ESF-2022

PRILOG 1, 2, 3, 4

Poziv za dostavu ponuda 1-ESF-2022 Grupa 2

Predmet (naziv nabave): NABAVA I PRILAGODBA KOMBI VOZILA ZA MOBILNI CENTAR – ponovljeni postupak za Grupu 2

Evidencijski broj nabave: 1-ESF-22

Naziv i sjedište Naručitelja: Institut poduzetničkog obrazovanja i inovacija, Ilica 114, Zagreb

OIB: 08704750735

Internetska adresa: www.ipoi.hr

Adresa elektroničke pošte na kojoj se mogu zatražiti dodatne informacije: info@ipoi.hr

Odgovorna osoba: Zrinka Valetić, predsjednica udruge

Broj telefona: +385 91 506 1831

Naziv projekta: BIOPLAnet, UP.04.2.1.10.0146

Predmet nabave je prilagodba kombi vozila za mobilni centar.

Procjenjena vrijednost je 64.000kn bez PDV-a

Tehničke specifikacije prilozi ovom dokumentu.

Nabava je objavljena na stranici bioplanet.ipoi.hr. 

Rok za dostavu ponuda: 06.05.2022. u 12:00 sati, 

Otvaranje ponuda nije javno.

Rok plaćanja: neposredno po isporuci i dostavljanju računa

Način plaćanja: transakcijski račun

Rok isporuke vozila utvrdit će se potpisivanjem ugovora.

Mjesto isporuke vozila je grad/sjedište Naručitelja.

Način dostave ponuda: elektroničkim putem, na e-mail info@ipoi.hr

Jezik na kojem ponuda mora biti pripremljena i dostavljena: hrvatski jezik, latinično pismo.

Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti Ponuditelju putem e-mail adrese.

POZIV GRUPA 2

PRILOG 1B, 2B, 3B, 4

Ispravak Poziva za dostavu ponuda od 12.4.2022.

U prilogu je ispravak Poziva za dostavu ponuda objavljenog 12.4.2022. koji je pripremljen prema preporukama dobivenog od provedbenog tijela od 14.4.2022.

Ispravak dokumentacije dostavlja se u dva dokumenta:

  1. Ispravak poziva
  2. Ispravljeni Priloga 2A – Tehničke specifikacije za Grupu 1

Kako izmjene ne predstavljaju značajnu promjenu, rok za dostavu ponuda ostaje 19.4.2022. u 12 sati elektronički na adresu info@ipoi.hr.

Poziv za dostavu ponuda 1-ESF-2022

Predmet (naziv nabave): NABAVA I PRILAGODBA KOMBI VOZILA ZA MOBILNI CENTAR

Evidencijski broj nabave: 1-ESF-22

Naziv i sjedište Naručitelja: Institut poduzetničkog obrazovanja i inovacija, Ilica 114, Zagreb

OIB: 08704750735

Internetska adresa: www.ipoi.hr

Adresa elektroničke pošte na kojoj se mogu zatražiti dodatne informacije: info@ipoi.hr

Odgovorna osoba: Zrinka Valetić, predsjednica udruge

Broj telefona: +385 91 506 1831

Naziv projekta: BIOPLAnet, UP.04.2.1.10.0146

Predmet nabave je nabava i prilagodba kombi vozila za mobilni centar.

Nabava je podijeljena u dvije grupe, dok su tehničke specifikacije prilozi ovom dokumentu.

Nabava je objavljena na stranici bioplanet.ipoi.hr, a dokumentacija je dostupna preko poveznice.

Ponuditelj može podnijeti svoju ponudu za jednu ili dvije grupe nabave.

Rok za dostavu ponuda: 19.04.2022. u 12:00 sati

Otvaranje ponuda nije javno.

Rok plaćanja: neposredno po isporuci i dostavljanju računa

Način plaćanja: transakcijski račun

Rok isporuke vozila utvrdit će se potpisivanjem ugovora.

Mjesto isporuke vozila je grad/sjedište Naručitelja.

Način dostave ponuda: elektroničkim putem, na e-mail info@ipoi.hr

Jezik na kojem ponuda mora biti pripremljena i dostavljena: hrvatski jezik, latinično pismo.

Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti Ponuditelju putem e-mail adrese.

BIOPLAnet projekt

Danas, 30. prosinca 2021. predsjednica Insituta poduzetničkog obrazovanja i inovacija, Zrinka Valetić, u ime projektnog konzorcija potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt BIOPLAnet, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu natječaja “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a”.

S projektnim partnerima Carpe Diem, udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, Udruga za promicanje kreativnog i zdravog života “Otok“, Udruga za kreativni socijalni rad, Udruga Fablab za promicanje digitalne fabrikacije, Arhitektonski Fakultet i Tehnički muzej Nikola Tesla organizirat će i provesti sljedeće aktivnosti:

1. Provesti 20 edukacija u svrhu jačanja STEM vještina i vještina podučavanja

2. Provesti četiri studijska posjeta

3. Sudjelovati na 22 nacionalna i inozemna sajma i konferencija

4. Postaviti šest setova interaktivnih popularno-znanstvenih instalacija

5. Održati šest prezentacija trajnih postava

6. Nabaviti vozilo i prenamjeniti u mobilni centar za podizanje svijesti o kružnoj ekonomiji s naglaskom na recikliranje plastike

7. Provesti pet višednevnih interaktivnih radionica

8. Organizirati ljetni kamp

9. Provesti 50 jednodnevnih događanja/radionica po čitavoj Hrvatskoj

10. Organizirati konferenciju BIOPLANet Fest


Uskoro više o samom projektu.

MakerFaire Zagreb 2021

Institut POI je i ove godine sudjelovao na već poznatom sajmu inovacija, MakerFaire Zagreb, koji se održao 2. i 3. listopada na Europskom trgu od 10 do 17 sati.

Bila je prilika upoznati širu javnost s novim projektom “MyMachine Hrvatska”. Ugodno je iznenađenje koliki je broj prolaznika, svih uzrasta, iskazao interes u novi projekt. Neki su i pridonijeli projektu popunjavajući obrazac u kojem su se mogli prepustiti idejama oko svog snovostroja crtajući ga na obrascu.

MakerFaire Trieste 2021

Dana 18.rujna 2021., predsjednica Instituta, posjetila je MakerFaire u Trstu gdje je imala priliku upoznati nove makere i pozdraviti već poznate. Vjerujemo da će Institut u budućnosti surađivati s novo upoznatim makerima.

Pokrenut projekt “MyMachine Hrvatska”

Nakon potpisivanja Sporazuma o suradnji s MyMachine Global Foundation kojim se omogućava pokretanje projekta MyMachine Hrvatska dogovoren je uvodni sastanak sa suosnivačem i direktorom Pietom Grymonprezom koji će biti održan tri dana, svaki dan po dva sata koliko je potrebno s obzirom na stečeno iskustvo u MyMachine-u.  

U provedbu projekta uključene su kolege ispred Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, udruga FabLab i IPOI. Ideja je sastanka približiti i pojasniti na koji način pokrenuti MyMachine Hrvatska projekt, tko je uključen u provedbu, sustav provedbe aktivnosti predviđenih projektom, vrijeme održavanja radionica…

Svakako smo nestrpljivi i znatiželjni čuti mnoge zanimljive informacije od vrsnog i iskusnog stručnjaka Pieta.

Više o MyMachine možete pročitati ovdje.